thumb Logo Post League

NEDERLANDSE MAIL:

Beste Schietsportvrienden,

 

Je kon wel merken dat de competitie weer gestart was. Veel verenigingen moesten nog opstarten en waren hierdoor ook niet allemaal op tijd met het insturen van hun scores. Omdat dit de 1e ronde was kan het nog door de vingers gezien worden, echter vanaf Ronde 2 zal er echt gecontroleerd worden op het tijdig insturen. Indien te laat wordt ingestuurd zal voor elke schutter 5 punten in mindering worden gebracht. Ook goed om te weten is dat te laat ingestuurde scores niet meer voor klassering meetellen. Dus zorg dat je op tijd bent! 

Het advies is om binnen je eigen vereniging als uiterste datum b.v. de laatste vrijdag van de maand te kiezen, dan ben je altijd op tijd voor de laatste dag van de maand.

De uitslagen van de PostLeague LG/LP rondes zijn te vinden op:
- http://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp/postleague-lglp.html

Het laatste nieuws (incl. deze mail) van de PostLeague LG/LP is altijd te vinden op:
- http://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp.html 

 

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DUITSE / DEUTSCHE EMAIL:

Liebe Schießsportfreunde,

 

Man merkte, dass der Wettbewerb wieder begonnen ist. Viele Vereine mussten noch anlaufen und daher konnten nicht alle ihre Ergebnisse fristgerecht einreichen. Da es sich um die 1. Runde handelte, kann dies noch geduldet werden, aber ab Runde 2 wird es echte Kontrollen zur rechtzeitigen Einreichung geben. Bei verspäteter Abgabe werden jedem Schützen 5 Punkte abgezogen. Stellen Sie also sicher, dass Sie pünktlich sind!

 

Der Rat ist, innerhalb Ihres eigenen Vereins eine Frist festzulegen, zum Beispiel: Wenn Sie den letzten Freitag im Monat wählen sind Sie immer pünktlich zum letzten Tag des Monats.

 

Die Ergebnisse der PostLeague LG/LP-Runden finden Sie unter:
- http://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp/postleague-lglp.html

Die neuesten Nachrichten (einschließlich dieser E-Mail) von der PostLeague LG/LP finden Sie immer unter: 
- http://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp.html 

 

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail oder Mobiltelefon zu kontaktieren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP

.........................................................................................
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp