KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder
  • Nieuws Einduitslag PostLeague LG/LP 2021
    NEDERLANDSE MAIL: Beste Schietsportvrienden, 2021 is geen gemakkelijk jaar voor de PostLeague LG/LP geweest. Zowel niet voor de organisatie maar...
  • Tussenstand Postcompetitie KKG / KKK
    Beste schutters,   Hierbij de tussenstand van de postcompetitie per 31 oktober.. Na een vervelend jaar van Covid komen de resultaten weer met...
  • AK Brabant Zeeland
    Hierbij de aankondiging van de AK Brabant Zeeland   UITNODIGING_AK_2021_A4_formaat_Venhorst.docx

Login

Nieuws PostLeague LG/LP 2021 R3

thumb Logo Post League  Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde,

Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten.

NEDERLANDSE MAIL:

Beste Wedstrijdleiders,

De resultaten van de PostLeague LG/LP Ronde 3 zijn verwerkt.

Allereerst het lijkt dit jaar wel of we nergens van verschoont blijven.
Eerst de invloed van Covid-19 op onze PostLeague LG/LP en nu weer de invloed van het hoogwater met al zijn vernielingen en verwoestingen.
Allereerst gaat ons medeleven uit naar de schutters en zeer zeker de vereniging "PPS Inden Altdorf". Zij zijn zeer ernstig getroffen door het hoogwater, hun hele accommodatie is overstroomd met alle gevolgen van dien. Vanuit de PostLeague LG/LP hebben wij ons medeleven onder deze erbarmelijke omstandigheden uitgesproken en hun veel sterkte toegewenst om de gevolgen van deze overstroming te boven te komen.
Op hun website http://www.pssonline.de/ is hier alles over terug te vinden. Verenigingen en of schutters welke donaties willen schenken kunnen hier op hun website ook alles over terugvinden.

Bovenstaande in aanmerking genomen en doordat er binnen Nederland en Duitsland ook al veel verenigingen en schutters als gevolg van vakantie niet hebben kunnen schieten zijn niet alle scores van Ronde 3 compleet. Mochten er nog uitslagen ingestuurd worden dan zullen deze aan de resultaten van Ronde 3 toegevoegd worden.

De uiterste inleverdata per ronde zijn als onderstaand:
R1 en R2: 30-juni - R3: 31-juli - R4: 30-september
R5 en R6: 31oktober - R7: 30-november - R8: 20-december

Desalniettemin zijn de uitslagen na Ronde 3 te vinden op:
https://bit.ly/PostLeague-LGLP

Het laatste nieuws (incl. deze mail) van de PostLeague LG/LP is altijd te vinden op:
https://bit.ly/PostLeagueLGLP

Rest mij iedereen een fijne vakantie toe te wensen,

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUITSE MAIL:

Liebe Schiessportfreunde,

Die Ergebnisse der PostLeague LG/LP Round 3 sind aufbereitet.

Zunächst einmal scheint uns in diesem Jahr nichts erspart geblieben zu sein.
Erst der Einfluss von Covid-19 auf unsere PostLeague LG/LP und nun wieder der Einfluss des Hochwassers mit all seinen Zerstörungen.
Unser Beileid gilt zunächst den Schützen und ganz sicher dem Verein „PPS Inden Altdorf“. Sie sind vom Hochwasser stark betroffen, ihre gesamte Unterkunft ist mit allen Folgen überflutet. Von der PostLeague LG/LP haben wir unter diesen entsetzlichen Umständen unser Beileid ausgesprochen und wünschen ihnen viel Kraft, die Folgen dieser Flut zu überwinden. 
Alles dazu finden Sie auf ihrer Website http://www.pssonline.de/. Auch Vereine und/oder Schützen, die spenden wollen, finden auf ihrer Website alles dazu.

Unter Berücksichtigung des oben Gesagten und weil viele Verbände und Schützen aufgrund von Urlaub nicht schießen konnten, sind nicht alle Wertungen von Runde 3 vollständig. Wenn noch Ergebnisse eingesandt werden, werden sie zu den Ergebnissen von Runde 3 hinzugefügt.

Die Einreichungsfristen pro Runde sind wie folgt:
R1 und R2: 30. Juni - R3: 31. Juli - R4: 30. September
R5 und R6: 31. Oktober - R7: 30. November - R8: 20. Dezember

Dennoch sind die Ergebnisse nach Runde 3 zu finden unter:
https://bit.ly/PostLeague-LGLP

Aktuelle News (inkl. dieser Mail) aus der PostLeague LG/LP finden Sie immer unter:
https://bit.ly/PostLeagueLGLP

Bei Fragen zögern Sie nicht, uns per E-Mail oder Mobiltelefon zu kontaktieren.
Es bleibt mir, allen schöne Feiertage zu wünschen,

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail oder Mobiltelefon zu kontaktieren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP
.........................................................................................

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp
 

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4