KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder

Login

Nieuws PostLeague LG/LP 2021 R1+2

thumb Logo Post League  Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde,

Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten.

NEDERLANDSE MAIL:

Beste Schietsportvrienden,

Hoera, de kop is er vanaf, de Postleague LG/LP 2021 is gestart.
Als gevolg van het terugdraaien van het aantal maatregelen hebben de meeste verenigingen gelukkig weer kunnen starten met de PostLeague LG/LP. Bij een klein aantal verenigingen was dat helaas door nog steeds vanuit de overheid opgelegde beperkingen nog niet toegestaan.

Allereerst willlen wij van hieraf een aantal verenigingen uit de Districten 1 en 2 van harte welkom heten in deze PostLeague LG/LP.
Vanuit District 1 krijg ik hulp van Wim Moors en vanuit District 2 van Jasper Klomp.

District 1  District 2 
4060 Hoogeveensche SV
4430 Lemster SV
4540 ’t Asserwapen
4560 LSV Willem Tell
5000 SV Nieuwleusen
5420 SV Diana
5430 SV Vechtdal
5480 SSV Genemuiden
5490 SV De Korrel
5570 SSV Dedemsvaart
6060 De Burgerwacht
7050 ULTO Megchelen
7080 SV WillemTell Hengelo
7100 de Korrel Bemmel
7740 st Hubertus

Zoals in de vorige mail al aangegeven zal het niet overal eenvoudig zijn om weer op te starten. Verenigingen welke door nog steeds bij hun opgelegde beperkingen nog niet hebben kunnen schieten kunnen zeer zeker nog steeds meedoen. Wij zullen dan ook, net zoals vorig jaar jaar het geval was, weer het aantal tellende series van de maximale 8 naar de beste 5 series terugbrengen. Dit betekent dat er 8 series ingestuurd kunnen worden maar de beste 5 hiervan voor de einduitslag in aanmerking komen. Als iemand een ronde niet kan schieten dan moet voor die betreffende maand een U (voor uitstel) in de resultaten ingevuld worden. Wel wordt iedereen gevraagd om zich zoveel mogelijk aan het streefprogramma met inleverdata te houden.

De uiterste inleverdata per ronde zijn als onderstaand:
R1 en R2: 30-juni - R3: 31-juli - R4: 30-september
R5 en R6: 31oktober - R7: 30-november - R8: 20-december

Van sommige verenigingen waren wijzigingen in klasse-indelingen noodzakelijk omdat er b.v. verkeerd was ingedeeld, LP klasse-indelingen voor LG waren gebruikt, of andersom etc.... Via seperate mail worden de wedstrijdleiders hierover geinformeerd met ook het verzoek om het aangepaste formulier bij het insturen van de volgende ronde te gebruiken

De uitslagen van de PostLeague LG/LP rondes zijn te vinden op:

https://bit.ly/PostLeague-LGLP

 

Het laatste nieuws (incl. deze mail) van de PostLeague LG/LP is altijd te vinden op:

https://bit.ly/PostLeagueLGLP

Mochten er nog verenigingen zijn welke aan de PostLeague LG/LP 2021 willen deelnemen kunnen altijd contact opnemen. Formulieren en andere inschrijfdata is te vinden op: https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp/postcompetitie-lg-lp-21.html

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUITSE MAIL:

Liebe Schießsportfreunde,

Höra, der Kopf ist ab, die Postleague LG/LP 2021 hat begonnen.
Erfreulicherweise konnten die meisten Verbände durch die Umkehrung der Anzahl der Maßnahmen die PostLeague LG/LP wieder starten. Leider war dies bei einigen wenigen Vereinen aufgrund noch von der Regierung auferlegter Restriktionen nicht erlaubt.

Zunächst möchten wir einige Vereine aus den Distrikten 1 und 2 in dieser PostLeague LG/LP begrüßen.
Aus Distrikt 1 bekomme ich Hilfe von Wim Moors und aus Distrikt 2 von Jasper Klomp.

District 1  District 2 
4060 Hoogeveensche SV
4430 Lemster SV
4540 ’t Asserwapen
4560 LSV Willem Tell
5000 SV Nieuwleusen
5420 SV Diana
5430 SV Vechtdal
5480 SSV Genemuiden
5490 SV De Korrel
5570 SSV Dedemsvaart
6060 De Burgerwacht
7050 ULTO Megchelen
7080 SV WillemTell Hengelo
7100 de Korrel Bemmel
7740 st Hubertus

Wie in der vorherigen Mail angedeutet, wird es nicht überall einfach sein, neu zu starten. Vereine, die noch nicht auf ihre auferlegten Beschränkungen schießen konnten, können sicherlich noch mitmachen. Wir werden daher, wie schon im letzten Jahr, die Anzahl der Serien von maximal 8 auf die besten 5 Serien reduzieren. Dies bedeutet, dass 8 Serien angemeldet werden können, aber die besten 5 davon qualifizieren sich für das Endergebnis. Wenn jemand eine Runde nicht schießen kann, muss ein U (für Verschiebung) in das Ergebnis für diesen Monat eingetragen werden. Alle sind aufgefordert, das Zielprogramm mit Abgabeterminen so weit wie möglich einzuhalten.

Die Einreichungsfristen für jede Runde sind wie folgt:
R1 und R2: 30. Juni - R3: 31. Juli - R4: 30. September
R5 und R6: 31. Oktober - R7: 30. November - R8: 20. Dezember

Bei einigen Vereine waren Änderungen in der Klasseneinteilung notwendig, da z.B. LP-Klassen-einteilung für LG wurden verwendet oder umgekehrt. Die Vereinen wirden hierüber per separater Mail informiert, mit der Bitte das geänderte Formular bei der Einreichung der nächsten Runde zu verwenden

Die Ergebnisse der PostLeague LG/LP-Runden finden Sie unter:
https://bit.ly/PostLeague-LGLP

 

Aktuelle News (inkl. dieser Mail) aus der PostLeague LG/LP finden Sie immer unter:
https://bit.ly/PostLeagueLGLP

Wenn es noch Vereine gibt, die an der PostLeague LG/LP 2021 teilnehmen möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Formulare und andere Anmeldedaten finden Sie unter: https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp/postcompetitie-lg-lp-21.html

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail oder Mobiltelefon zu kontaktieren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP
.........................................................................................

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp
https://bit.ly/PostLeagueLGLP  https://bit.ly/PostLeague-LGLP

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4