KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder
  • Nieuws Einduitslag PostLeague LG/LP 2021
    NEDERLANDSE MAIL: Beste Schietsportvrienden, 2021 is geen gemakkelijk jaar voor de PostLeague LG/LP geweest. Zowel niet voor de organisatie maar...
  • Tussenstand Postcompetitie KKG / KKK
    Beste schutters,   Hierbij de tussenstand van de postcompetitie per 31 oktober.. Na een vervelend jaar van Covid komen de resultaten weer met...
  • AK Brabant Zeeland
    Hierbij de aankondiging van de AK Brabant Zeeland   UITNODIGING_AK_2021_A4_formaat_Venhorst.docx

Login

Start PostLeague LG/LP 2021

thumb Logo Post League  Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde,

Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten.

NEDERLANDSE MAIL:

Beste Schietsportvrienden,

Zoals het er nu uitziet kunnen wij binnenkort weer starten met onze PostLeague LG/LP dit echter wel onder voorwaarden en voorbehoud bepaald door de overheden in de deelnemende landen en regio's. Voor Nederland zijn de deze terug te vinden op https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2021/binnen-schietbanen-per-19-mei-2021-onder-voorbehoud-weer-open/ en voor Noord-Rijn Westfalen in Duitsland op https://www.land.nrw/corona.
Omdat de besmettingen gelukkig steeds verder teruglopen lijkt het erop dat de komende maanden nog verdere verruimingen op de ingestelde maatregelen te verwachten zijn.

Om te voorkomen dat schutters gaan afhaken of de interesse in de schietsport verliezen is het heel belangrijk om alles in het werk te stellen om weer een schietsportklimaat mogelijk te maken waardoor schutters weer in een schietsportritme terecht kunnen komen. Om hierin te helpen gaan we de PostLeague LG/LP 2021 opstarten en proberen om alsnog 8 wedstrijdseries dit jaar georganiseerd te krijgen. Hiervoor zullen voor 2 maanden, juni en oktober, 2 rondes ingesteld moeten gaan worden.
Wij begrijpen dat dit echt niet overal vlekkeloos zal gaan, zeker omdat op veel plaatsen de zomerstop voor de deur staat en hierdoor geplande series niet meer haalbaar zijn.
Wij zullen door daarvoor
, net zoals vorig jaar jaar het geval was, weer het aantal tellende series van de maximale 8 naar de beste 5 series terugbrengen. Dit betekent dat er 8 series ingestuurd kunnen worden maar de beste 5 hiervan voor de einduitslag in aanmerking komen. Als iemand een ronde niet kan schieten dan moet voor die betreffende maand een U (voor uitstel) in de resultaten ingevuld worden. Wel wordt iedereen gevraagd om zich zoveel mogelijk aan het streefprogramma met inleverdata te houden.

Hierdoor gaat de uiterste inleverdata er als volgt uitzien::

R1 en R2: 30-juni - R3: 31-juli - R4: 30-september
R5 en R6: 31oktober - R7: 30-november - R8: 20-december

Op deze datums worden (tussenstand) uitslagen gemaakt. Het is geen verplichting dat schutters dan geschoten hebben. Echter de vereniging moet wel op de inleverdatum voor schutters die niet hebben kunnen schieten een "U" voor uitstel in de scores ingeven. Deze Uitstel-serie kan dan bij insturen van de opvolgende ronde ingehaald en ingestuurd worden, of weer een extra Uitstel insturen. In deze laatste situatie heeft 'n schutter dan 2 uitstel series, die dan bij volgende instuurdatums ingehaald kunnen worden.

Blijf allen gezond en laten we hopen dat de besmettingen nog verder teruglopen en dat wij van alle maatregelen verlost worden. Mochten er alsnog maatregelen of een kink in de kabel komen, die invloed op de PostLeague hebben, dan zullen wij iedereen direct informeren.

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUITSE MAIL:

Liebe Schießsportfreunde,

Wie es jetzt aussieht, können wir bald wieder mit unserer PostLeague LG/LP unter Bedingungen und Vorbehalten beginnen, die von den Behörden in den teilnehmenden Ländern und Regionen festgelegt wurden. Für die Niederlande finden Sie diese unter https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2021/binnen-schietbanen-per-19-mei-2021-onder-voorbehoud-weer-open/ und für Noord-Rijn Westfalen in Deutschland unter https://www.land.nrw/corona. Glücklicherweise scheint es, da die Infektionen weiter abnehmen, in den kommenden Monaten mit einer weiteren Ausweitung der verhängten Maßnahmen zu rechnen.

Um zu verhindern, dass Schützen aussteigen und/oder das Interesse am Schießen verlieren, ist es sehr wichtig, alle Anstrengungen zu unternehmen, um wieder ein Schießsportklima zu ermöglichen, damit die Schützen wieder in den Rhythmus des Schießsports zurückkehren können.. Um dies zu unterstützen, werden wir die PostLeague LG/LP neu starten und versuchen, dieses Jahr 8 Wettbewerbsreihen zu organisieren. Dafür mussen für 2 Monate, Juni und Oktober, auch 2 Runden festgelegt werden.
Wir verstehen, dass dies wirklich nicht überall reibungslos verlaufen wird, insbesondere weil die Sommerpause vielerorts unmittelbar bevorsteht und daher geplante Wettkamprunden nicht mehr realisierbar sind.
Genau wie im letzten Jahr werden wir dafür die Anzahl der zählende Runden erneut von maximal 8 auf die besten 5 Serien reduzieren. Dies bedeutet, dass 8 Serien eingereicht werden können, aber die besten 5 davon werden für das Endergebnis benutzt. Wenn jemand eine Runde nicht schießen kann, muss ein U (zur Verschiebung) in die Ergebnisse für diesen Monat eingegeben werden. Jeder wird jedoch gebeten, das Zielprogramm so weit wie möglich mit Einreichungsdaten einzuhalten.

Dadurch sieht die Frist für die Einreichung folgendermaßen aus:

R1 und R2: 30. Juni - R3: 31. Juli - R4: 30. September
R5 und R6: 31. Oktober - R7: 30. November - R8: 20. Dezember

Ergebnisse werden an diesen Daten gemacht. Es ist nicht obligatorisch, dass die Schützen bis dahin geschossen haben. Der Verein muss jedoch ein "U" für die Verschiebung der Runde im Scoreformular am Einreichungsdatum für Schützen eingeben. Diese Verschiebungsserie kann dann beim Einreichen der nächsten Runde eingeholt und eingereicht werden, oder es kann erneut eine zusätzliche Verschiebung gesendet werden. In letzterem Fall hat ein Schütze dann zwei Verschiebungsserien, die dann zu den folgenden Einreichungsterminen erstellt werden können.

Alle bleiben gesund und hoffen, dass die Infektionen noch weiter abnehmen und wir von allen Maßnahmen befreit werden. Sollten noch Maßnahmen ergriffen werden oder anderweitig ein Problem auftreten, das die PostLeague betrifft, werden wir alle umgehend informieren.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail oder Mobiltelefon zu kontaktieren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP
.........................................................................................

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp
https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleague-lg-lp.html-lg-lp.html
https://bit.ly/postleaguelglp

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4