Hoi Schutters,

Met ingang van 1 oktober 2023 worden zowel binnen de KNSA als de ISSF enige reglementswijzigingen van toepassing.
Bij navraag bij de LTC-Pistool is aangegeven dat er voor Luchtpistool geen wijzigingen van toepassing zijn.

Voor de Luchtgeweer wijzigingen binnen het ISSF regelement heb ik mij de moeite genomen om het vorige reglement naast het nieuwe te houden.
De nieuwe ISSF reglementsversie versie april 2023 is te vinden op: https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations.ashx

Zover te overzien zijn onderstaande wijzigingen van toepassing:

De ISSF wijzigingen zijn van toepassing op:

 • 7.4.2.1 Definitions (compleet herschreven) met definities voor naamgeving wapen-onderdelen.
 • 7.4.2.2 Geeft weer waar extra gewichten aan moeten voldoen en waar deze geplaatst mogen worden. Ook wordt aangegeven dat deze niet met plakband en ty-raps mogen worden vastgezet. Het gebruik van autobanden uitbalanceer gewichten moet worden verborgen en vermeden.
 • 7.4.2.2 Alle maten C, D, E, F, J1, J2, P en Q zijn vanaf hart loop aangegeven.
 • 7.4.4.2 Hartafstand Ringkorrel - Loop "C" gewijzigd van 60mm naar 80mm
 • 7.4.4.2 Hartafstand Loop - Onderkant voorhout "D" gewijzigd van 120mm naar 140mm
 • 7.4.2.2 Toegevoegd "P" max. hoogte van gewicht achter Diopter vanaf hart loop - 60mm (P Staat echter nog niet in de tekening)
 • 7.4.2.2 Toegevoegd "Q" max. hoogte gewichten tussen Diopter en Ringkorrel vanaf hart loop. 30mm (Q Staat echter nog niet in de tekening)

Geweer

 • 7.5.8.7 De dikte van het knielende hielkussen is gewijzigd van 10 naar 20mm
 • 7.6.1.1.m Toegevoegd aan punt m. De dikte van het knielende hielkussen mag maximaal 20mm zijn
 • 7.6.1.3.f Hele tekst van het artikel is gewijzigd van "No part of the rifle may touch or rest against any point or object" naar:
  The rifle must not touch or rest against any point or object except in the area permitted by 7.6.1.3.b). There must be clearly visible gaps between the rifle and any other part of the athlete’s clothing, the athlete’s face and the rear-sight including a blinder if attached to the rifle, and between both hands.
  The width of this gap is deliberately not specified to avoid an athlete being disturbed during match firing by an Official or Jury member taking physical measurements, but the gap must be such that there is no doubt that the rifle is not touching any point or object when viewed.

Als bijlage zijn de de KNSA wijzigingen in SWR Deel 1 en Deel II te vinden welke ook vanaf 1 oktober 2023 van toepassing zijn.
De wijzigingen in SWR Deel I zij van algemene aard. De wijzigingen in SWR Deel II zijn voor alle luchtgeweer Veteranen categorieen van toepassing en op Luchtgeweer Opgelegd.

pdfRegl-wijziging-SWR_Deel_I_Algemene_Bepalingen-2970_001.pdf

pdfRegl-wijziging-SWR_Deel_II_LG-2967_001.pdf