Reglementair is bepaald dat de data voor enig KNSA kampioenschap of wedstrijd vóór 1 mei van het voorafgaande wedstrijdseizoen worden vastgesteld.

  • Kandidaatstelling voor enig NK, LKK, AK en DK dient schriftelijk te geschieden vóór 1 mei van het voorafgaande wedstrijdseizoen.
  • Voor Nederlandse Kampioenschappen in Olympische disciplines wordt vóór 1 juni een voordracht voor datum en locatie via de LTC bij het Dagelijks Bestuur ingediend.
  • Voor een NK en LKK via de voorzitter DTC in het betreffende District bij de secretaris van de LTC,
  • Voor een AK en DK bij de voorzitter van de DTC in het desbetreffende district.
  • Voor alle andere wedstrijden (zoals Ranking/klassering/GP/Open wedstrijd) bij de voorzitter van de DTC in het desbetreffende district

Iedere vereniging welke voor een wedstrijd in aanmerking wilt komen wordt daarom ook gevraagd om hun aanvraag via hun DTC vóór 1 mei kenbaar te maken.
Het volledig ingevulde wedstrijd-aanmeldingsformulier stuurt u digitaal de DTC. 
Het formulier is te vinden in het Downloadgedeelte van de KNSA-website onder "Wedstrijdorganiserend kader/Algemeen" zie link: https://www.knsa.nl/downloadcenter/wedstrijdorganisatorisch-kader/

Wim van Grimbergen
DTC-Luchtgeweer (a.i.)