KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder

Login

EindUitslag/Endergebnis PostLeague LG/LP 2022

thumb Logo Post League

NEDERLANDSE MAIL:

Beste Schietsportvrienden,

Gelukkig heeft corona geen invloed gehad op de PostLeague LG/LP. Hierdoor heeft er dan ook weer een volledige competitie over 8 wedstrijdrondes kunnen plaatsvinden.
Helaas is het wel opgevallen dat door de invloed van corona er een behoorlijk aantal schutters de schietsport vaarwel hebben gezegd.
Nog een pluim naar de wedstrijdleiders van dit jaar. Vrijwel alle resultaten zijn zonder vertraging ingestuurd, waardoor de uitslagen ook mooi optijd naar alle deelnemers verstuurd konden worden.

De resultaten van de ACHTSTE competitieronde zijn verwerkt en hiermee is tevens de EINDUITSLAG opgemaakt.
De EIND-uitslag van de postcompetitie is op dezelfde plaats te vinden zoals voor iedere ronde van toepassing was:

 • De uitslagen van de PostLeague LG/LP rondes zijn te vinden op:
  https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp/postleague-lglp.html

 • Het laatste nieuws (incl. deze mail) van de PostLeague LG/LP is altijd te vinden op:
  https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp.html 

De Einduitslag is tot stand gekomen door gebruik te maken van alle 8 ingestuurde wedstrijdrondes. Dit is zowel voor de persoonlijke uitslagen als voor de teamuitslagen gebeurd.

Medailles:
Schutters en teams die in de einduitslagen een oranje orangje merk merkteken hebben ontvangen medailles.
De medaille-formule is:

 • Bij één t/m drie deelnemers 1 prijs (Alléén 1e plaats)
 • Bij drie t/m zes deelnemers 2 prijzen (Eerste en tweede plaats)
 • Bij zeven of meer deelnemers 3 prijzen (Eerste, tweede en derde plaats)
 • Om voor een medaille in aanmerking te komen moeten al de 8 wedstrijdenrondes geschoten zijn.
 • Bandana PostleagueAlle deelnemers krijgen als herinnering een Bandana.
 • Medailles en herinneringen worden naar de verenigingswedstrijdleiders opgestuurd. 

Inschrijving voor Post League 2023.
Binnenkort wordt via een aparte mail het inschrijfformulier tbv de competitie 2023 naar de verenigingen gestuurd. Evenals het vorig jaar is het formulier een combinatie van Inschrijfformulier en Scoreformulier. Instructies en reglement zijn als separate tabbladen ook in het bestand te vinden.


Blijf mij iedereen fijne kerstdagen en een goede roetsch in het nieuwe jaar en sportief 2023 toe te wensen, maar blijf vooral gezond.

kerstgroet post league

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUITSE MAIL:

Liebe Schiessportfreunde,

Glücklicherweise hat Corona die Leistung der PostLeague LG/LP nicht beeinträchtigt. Dadurch konnte wieder ein voller Wettbewerb über 8 Runden stattfinden.
Leider ist zu beobachten, dass sich aufgrund des Corona-Einflusses eine beträchtliche Zahl von Schützen aus dem Schießsport verabschiedet hat.
Ein weiteres Lob an die diesjährigen Rennleiter. Nahezu alle Ergebnisse wurden zeitnah übermittelt, sodass die Ergebnisse auch rechtzeitig an alle Teilnehmer verschickt werden konnten.

Die Ergebnisse der ACHTTEN Wettbewerbsrunde wurden aufbereitet und damit die ENDGÜLTIGEN ERGEBNISSE erstellt.
Die ENDGÜLTIGEN Ergebnisse des Postwettbewerbs finden Sie an der gleichen Stelle wie für jede Runde:

 • Die Ergebnisse der PostLeague LG/LP-Runden finden Sie unter:
  https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp/postleague-lglp.html

 • Aktuelle News (inkl. dieser Mail) aus der PostLeague LG/LP finden Sie immer unter:
  https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleaguelglp.html

Dieses Endergebnis wurde unter Verwendung alle 8 eingereichten Wettbewerbsrunden ermittelt. Dies wurde sowohl für die persönlichen Ergebnisse als auch für die Team-ergebnisse durchgeführt.

Medaillen:
Schützen und Mannschaften mit einer orangen orangje merkMarkierung im Endergebnis erhalten Medaillen.
Die Medaillenformel lautet:

 • 1 Preis für ein bis drei Teilnehmer (nur 1. Platz)
 • Mit drei bis sechs Teilnehmern 2 Preise (erster und zweiter Platz)
 • Bei sieben oder mehr Teilnehmern 3 Preise (erster, zweiter und dritter Platz)
 • Um sich für eine Medaille zu qualifizieren, müssen alle 8 Wettkampfrunden geschossen werden.
 •  Bandana Postleague Alle Teilnehmer erhalten eine als Erinnerung eine Bandana.
 • Medaillen und Erinnerungen werden an die Wettbewerbsleiter des Verbandes geschickt.

Registrierung für die Post League 2023.
Das Anmeldeformular für den PostLeague LG/LP 2023 wird die Vereine in Kürze per separater E-Mail zugesandt. Wie das letztjährige Formular ist es eine Kombination aus Registrierungsformular und Scoreformular. Die Anweisungen und Vorschriften sind als separate Worksheet in der Datei zu finden. 

Bleibt mir Sie weiterhin ein frohest Fest und einen guten Rutsch im neuen Jahr und im sportlichen Jahr 2023 zu wünchen, aber bleiben Sie vor allem gesund.

kerstgroet post league

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail oder Mobiltelefon zu kontaktieren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP
.........................................................................................
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp 

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4