KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder
 • Uitslag PostLeague LG/LP 2021 R7
   Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde, Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten. NEDERLANDSE MAIL: Beste Wedstrijdleiders, De...
 • AK Limburg
  Geachte schutters, wedstrijdleiders en schuttersvrienden, S.V. de Grensstreek nodigt u allen uit voor de Afdelingskampioenschappen 2021. Deze...
 • Uitslag PostLeague LG/LP 2021 R5/6
    Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde, Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten. NEDERLANDSE MAIL: Beste Wedstrijdleiders, De...
 • Tussenstand Postcompetitie KKG / KKK
  Beste schutters,   Hierbij de tussenstand van de postcompetitie per 31 oktober.. Na een vervelend jaar van Covid komen de resultaten weer met...

Login

Uitslag PostLeague LG/LP 2021 R5/6

thumb Logo Post League  Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde,

Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten.

NEDERLANDSE MAIL:

Beste Wedstrijdleiders,

De resultaten van de PostLeague LG/LP Ronde 5 en 6 voor de maand oktober zijn verwerkt.

Vandaag zijn voor Nederland verdere aanscherpingen van Corona maatregelen bekend gemaakt. Zoals nu te overzien hebben de aanscherpingen geen roet in het eten gegooid voor het verdere verloop van de PostLeague.

Helaas hebben deze maand een 9-tal verenigingen hun scores te laat of nog niet ingestuurd. Vanaf volgende maand kan dat niet meer toegestaan worden en zal, zoals in het reglement gesteld, voor de deelnemende schutters van de te late vereniging 5 punten voor de totaalscore in mindering worden gebracht.

Onderstaand een overzicht van de deelnemende schutters met of geen score en/of uitstel.
Overzicht deelname

Het is zorgelijk om het aantal schutters waarvan geen score ingestuurd of uitstel verleend is te zien stijgen.
Verder is het wel mooi om te zien hoe in de (Inter-)Nationale PostLeague zich in de diverse klassen een mooie strijd ontwikkeld tussen deelnemers uit de diverse Districten en Landen.

Voor de verenigingswedstrijdleiders nog even aandacht voor het insturen van de resultaten in november, dan moet de wedstrijdronde 7 ingestuurd worden. De wedstrijdleiders wordt tevens gevraagd om hun schutters met achterstand te motiveren om hun wedstrijden in te halen.

De uiterste inleverdata voor de volgende rondes zijn als onderstaand:
R7: 30-november - R8: 20-december

Mocht de vereniging waarvan ik nog geen uitslagen heb ontvangen deze nog insturen dan zullen deze aan de resultaten van Ronde 5/6 toegevoegd worden.
Zoals afgesproken aan het begin van de PostLeague als gevolg van invloed op de competitie door alle Covid maatregelen zal vanaf nu de stand opgemaakt worden n.a.v. de hoogste 5 behaalde resultaten van de geschoten wedstrijdrondes

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUITSE MAIL:

Liebe Schiessportfreunde,

Die Ergebnisse der PostLeague LG/LP Runde 5 und 6 für den Monat Oktober sind verarbeitet.

Heute wurden weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen für die Niederlande angekündigt. Wie sich nun zeigt, warfen die Verschärfungen keinen Strich durch die Rechnung für den weiteren Verlauf der PostLeague.

Leider haben in diesem Monat 9 Vereine ihre Ergebnisse zu spät oder noch nicht eingereicht. Ab dem nächsten Monat ist das nicht mehr erlaubt und es werden, wie im Reglement vorgesehen, 5 Punkte von der Gesamtpunktzahl für die teilnehmenden Schützen abgezogen.

Nachfolgend eine Übersicht der teilnehmenden Schützen mit oder keine Ergebnis und/oder Verschiebung.
Overzicht deelname

Es ist besorgniserregend, die Anzahl der Schützen zu sehen, die nicht gewertet oder aufschub haben.
Es ist aber schön zu sehen, wie sich in der (Inter-)Nationalen PostLeague in den verschiedenen Klassen ein großer Kampf zwischen den Teilnehmern aus in den verschiedenen Distrikten und Ländern entwickelt.

Für die Vereinswettkampfleiter bitte auf die Einsendungsfrist von die November Ergebnisse zu achten, dann müss der Wettbewerbsrunde 7 eingeschickt werden.
Die Vereinswettkampfleiter wirden auch gebeten, ihre nachlaufenden Schützen zu motivieren, ihre Wettkamprunden nachzuholen.

Die Einreichungsfristen für die nachsten Runden sind wie folgt:
R7: 30. November - R8: 20. Dezember

Wenn der Verein, von dem ich noch keine Ergebnisse erhalten habe, diese einsendet, werden sie zu den Ergebnissen der Runde 5/6 hinzugefügt.
Wie zu Beginn der PostLeague aufgrund der einflus von alle Covid-Maßnahmen auf der PostLeague vereinbart, wird der Stand ab sofort auf Basis der höchsten 5 erzielten Ergebnisse aus den wettbewerbsrunden gebildet

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail oder Mobiltelefon zu kontaktieren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP
.........................................................................................

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp
 

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4