KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder

Login

Invloed Corona op start PostLeague LG/LP 2021 (3)

thumb Logo Post League thumb Logo PostLeagueLgLpInterNational

Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde,

Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten.

NEDERLANDSE MAIL:

Beste Schietsportvrienden,

De overheden in de deelnemende landen en regio's hebben wederom besloten om de lockdown te verlengen. Als gevolg hiervan gaat het in april helaas ook weer niet lukken om met de Post-League te starten.

Vooralsnog gaan we toch proberen om 8 wedstrijdseries dit jaar georganiseerd te krijgen. Dit zal niet overal vlekkeloos gaan omdat de Postcompetitie t/m december loopt. Verder dienen alle wedstrijdseries op de uiterste datum van 20 december ingeleverd te zijn om de einduitslag op te maken. 
Door het weer verlengen van de lockdown zijn voor de zomerstop de geplande series niet meer haalbaar.

Zoals het er nu uitziet zullen, net zoals vorig jaar jaar het geval was, weer het aantal tellende series van de maximale 8 naar de beste 5 series worden teruggebracht. Dit betekent dat er 8 series ingestuurd kunnen worden maar de beste 5 hiervan voor de einduitslag in aanmerking komen. Als iemand een ronde niet kan schieten dan moet voor die betreffende maand een U (voor uitstel) in de resultaten ingevuld worden.

Wel wordt iedereen gevraagd om zich zoveel mogelijk aan het streefprogramma met inleverdata te houden.
Omdat er in april niet meer geschoten kan worden, zal nu bv oktober als maand voor 2 series in het programma komen.

Hierdoor gaat de uiterste inleverdata er als volgt uitzien::
R1: 31-mei - R2: 30-jun - R3: 31-jul - R4: 30-sep
R5: 31okt - R6: 31-okt - R7: 30-nov - R8: 20-dec

Op deze datums worden (tussenstand) uitslagen gemaakt. Het is geen verplichting dat schutters dan geschoten hebben. Echter de vereniging moet wel op de inleverdatum voor schutters die niet hebben kunnen schieten uitstel aanvragen en een U (voor uitstel) in de scores ingeven. Deze Uitstel-serie kan dan bij insturen van de opvolgende ronde ingehaald en ingestuurd worden, of weer een extra Uitstel insturen. In deze laatste situatie heeft 'n schutter dan 2 uitstel series, die dan bij volgende instuurdatums ingehaald kunnen worden.

Blijf allen gezond en laten we hopen dat we in mei weer mogen schieten.

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUITSE MAIL:

Die Regierungen in den teilnehmenden Ländern und Regionen haben erneut beschlossen, die Maßnahmen zu verlängern. Infolgedessen wird es im April mit der start von der Post-League leider nicht mehr gelingen.

Vorerst werden wir versuchen, dieses Jahr 8 Wettbewerbsreihen zu organisieren. Dies wird nicht überall reibungslos verlaufen, da der Post-Wettbewerb bis Dezember läuft. Darüber hinaus müssen alle Wettbewerbsreihen bis zum 20. Dezember eingereicht werden, um das Endergebnis zu erzielen.
Aufgrund der erneuten Verlängerung der Maßnahmen sind die geplanten Serien für die Sommerpause nicht mehr realisierbar.

Wie es jetzt aussieht, wird wie im letzten Jahr die Anzahl der Runden von maximal 8 auf die besten 5 Runden reduziert. Dies bedeutet, dass 8 Serien eingereicht werden können, aber die besten 5 zählen für das Endergebnis. Wenn jemand eine Runde nicht schießen kann, muss ein U (zur Verschiebung) in die Ergebnisse für die Runde eingegeben werden.

Jeder wird jedoch gebeten, das Zielprogramm so weit wie möglich mit Einreichungsdaten einzuhalten.
Da es nicht mehr möglich ist, im April zu schiessen, wird der Oktober nun der Monat für zwei Serien sein.

Dadurch sieht die Frist für die Einreichung folgendermaßen aus:
R1: 31. Mai - R2: 30. Juni - R3: 31. Juli - R4: 30. September
R5: 31. Oktober - R6: 31. Oktober - R7: 30. November - R8: 20. Dezember

Ergebnisse werden an diesen Daten gemacht. Es ist nicht obligatorisch, dass die Schützen bis dahin geschossen haben. Der Verein muss jedoch eine Verschiebung am Einreichungstermin für Schützen beantragen, die nicht schießen konnten, und ein U (zur Verschiebung) in die Partitur eingeben. Diese Verschiebungsserie kann dann beim Einreichen der nächsten Runde eingeholt und eingereicht werden, oder es kann eine zusätzliche Verschiebung eingereicht werden. In letzterem Fall hat ein Schütze dann zwei Verschiebungsserien, die dann zu den folgenden Einreichungsterminen erstellt werden können.

Bleibt alle gesund und wir hoffen dass wir im May wieder schießen können.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail zu kontaktieren oder Mobiltelefon 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP
.........................................................................................

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp
https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleague-lg-lp.html-lg-lp.html
https://bit.ly/postleaguelglp

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4