Districtsledenvergadering KNSA District 4 - 2024 (Boekjaar 2023)  7 maart 2023

AAN: De besturen van de Schietsportverenigingen in District 4

Het is mij een genoegen om u namens de voorzitter van ons District uit te mogen nodigen voor de Districtsledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 7 maart a.s. in restaurant “De Doelen”, Markt 18-19 in Waalre. Aanvang 20.00 uur.

Indien u aan de vergadering wenst deel te nemen wordt u vriendelijk verzocht dit per email vóór 25 februari kenbaar te maken: (Volg hiervoor deze link)
Gelieve de naam en nummer van de vereniging te vermelden alsmede het aantal personen dat de vergadering komt bezoeken.

Per reguliere post ontvangt u alleen de convocatie van deze DLV.
Alle overige stukken en bijlage(s) zijn te vinden op de website van het district: www.knsa-d4.nl onder het menu Nieuws/District 4-nieuws

Marijke Oskam
Secretaris KNSA-District 4 (a.i)

 Agenda: pdf240307-Convocatie_DLV_2024_District4-inclBijlage.pdf

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen van de jaarvergadering 2023 (pdf240307-Convocatie_DLV_2024_District4-inclBijlage.pdf)
 4. Ingekomen stukken.
 5. Mededelingen.
 6. Verslag secretaris (pdfZie bijlage)
 7. Verslagen DTC’s(pdfZie bijlage)
 8. Bestuursbenoeming.
  • Aftredend herkiesbaar:
   Secretaris: Wim van Grimbergen, gaat aan functie DTC-LG invulling geven,
   DTC-GKG: Bernard van de Oosterbaan, niet herkiesbaar
   DTC-KKG: Frans van Alst, niet herkiesbaar
   DTC-HW: Brigitte de Vries, niet herkiesbaar•
  • Het bestuur stelt voor te benoemen: 
   Secretaris: Marijke Oskam
   DTC-LG: Wim van Grimbergen
   DTC-GKG: Ronald van der Ham
  • Voorzitter Eugenio van Berkom, herkiesbaar
   Het Districtsbestuur heeft het Dagelijks Bestuur van de KNSA verzocht om Eugenio van Berkom tijdens de ALV van de KNSA te herbenoemen voor de volgende zittingsperiode.
  • Vacature:
   DTC-KKG
   DTC-HW
  • Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 14 dagen voor de DLV kenbaar maken bij de voorzitter of secretaris van District 4,
   of via mail volg hiervoor deze link. Zie ook Huishoudelijk reglement art 29,
 9. Financieel verslag 2023 / Activiteitenplan en begroting 2024(pdfZie bijlage)
 10. Rondvraag.
 11. Presentatie Directeur KNSA en werkorganisatie inzake actuele onderwerpen, zoals:
  • Stand van zaken wet- en regelgeving
  • Wwm
  • Omgevingswet.
  • Andere lopende zaken,
 12. Sluiting.

1.    Presentatie door directeur KNSA en werkorganisatie over het Meer Jaren Beleidsplan (te downloaden via de KNSA site www.knsa.nl).www.knsa.nl).