KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder

Login

Districtsledenvergadering KNSA District 4 - 2023(Boekjaar 2022)

Districtsledenvergadering KNSA District 4 - 2023 (Boekjaar 2022)  9 maart 2023

AAN: De besturen van de Schietsportverenigingen in District 4

Het is mij een genoegen om u namens de voorzitter van ons District uit te mogen nodigen voor de Districtsledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 9 maart a.s. in restaurant “De Doelen”, Markt 18-19 in Waalre. Aanvang 20.00 uur.

Indien u aan de vergadering wenst deel te nemen wordt u vriendelijk verzocht dit per email vóór 25 februari kenbaar te maken: (Volg hiervoor deze link) 
Gelieve de naam en nummer van de vereniging te vermelden alsmede het aantal personen dat de vergadering komt bezoeken.

Per reguliere post ontvangt u alleen de convocatie van deze DLV.
Alle overige stukken en bijlage(s) zijn te vinden op de website van het district: www.knsa-d4.nl onder het menu Nieuws/District 4-nieuws

Wim van Grimbergen
Secretaris KNSA-District 4

 Agenda: pdf230309-Convocatie-DLV2023-District4-inclBijlage.pdf

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen van de jaarvergadering 2022 (pdfZie bijlage)
 4. Ingekomen stukken.
 5. Mededelingen.
 6. Verslag secretaris (pdfZie bijlage)
 7. Verslagen DTC’s (pdfZie bijlage)
 8. Bestuursbenoeming.
  • Aftredend herkiesbaar:
   Secretaris: Wim van Grimbergen – Herkiesbaar
   DTC-P: Peter Severins – Herkiesbaar
  • Tussendoor aftredend:
   DTC-LG: Arjen van Aalderen – NIET herkiesbaar
  • Het bestuur stelt voor te benoemen: 
   Secretaris: Wim van Grimbergen
   DTC-P: Peter Severins 
  • Vacature:
   DTC-LG
  • Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 14 dagen voor de DLV kenbaar maken bij de voorzitter of secretaris van District 4,
   of via mail volg hiervoor deze link. Zie ook Huishoudelijk reglement art 29,
 9. Financieel verslag 2022 / Activiteitenplan en begroting 2023 (pdfZie bijlage)
 10. Rondvraag.
 11. Presentatie Directeur KNSA en werkorganisatie inzake actuele onderwerpen, zoals:
  • Eindrapport commissie WMM
  • andere lopende zaken,
 12. Sluiting.

1.    Presentatie door directeur KNSA en werkorganisatie over het Meer Jaren Beleidsplan (te downloaden via de KNSA site www.knsa.nl).www.knsa.nl).

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4