KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder

Login

Districtsledenvergadering KNSA District 4 - 2021 (Boekjaar 2020)

Districtsledenvergadering KNSA District 4 - 2021 (Boekjaar 2020) 1 april 2021

AAN: De besturen van de Schietsportverenigingen in District 4

Het is mij een genoegen om u namens de voorzitter van ons District uit te mogen nodigen voor de Districtsledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 1 april a.s aanvang 20.00 uur.

Vanwege het coronavirus en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s en de risico’s voor verspreiding van het virus, heeft het Districtsbestuur besloten om de Districtsleden-vergadering niet fysiek op onze vertrouwde locatie restaurant “De Doelen”, Markt 18-19 in Waalre maar middels een LiveStream meeting doorgang te laten hebben.

De vergadering zal dan ook te volgen zijn via een Livestream URL, waarvan de link op 1 april actief wordt https://www.youtube.com/watch?v=QEcJrgLJMFg, of gebruik onderstaande LiveStream QR Code (of klik op de QR code).

thumb qr code DLV  

Vragen vooraf en tijdens de vergadering zijn te stellen via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Er zal dit jaar in de Districts Ledenvergadering geen bijdrage zijn van de Directeur KNSA en werkorganisatie, de heer Sander Duisterhof zijn. Als gevolg hiervan verwacht het Districtsbestuur dat het een zeer korte Districtsledenvergadering zal zijn.

 • Indien u aan de vergadering wenst deel te nemen wordt u vriendelijk verzocht dit per email vóór 25 maart kenbaar te maken: Volg daarvoor deze link.
  Gelieve uw naam en de naam en nummer van de vereniging te vermelden.
 • De verenigingen wordt de mogelijkheid geboden om de vergadering per LifeStream te volgen door op onderstaand Lifestream logo te klikken.
 • Vragen vooraf en tijdens de vergadering zijn te stellen via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Per reguliere post ontvangt u alleen de convocatie van deze DLV.
Alle overige stukken en bijlage(s) zijn te vinden op de website van het district: www.knsa-d4.nl onder het menu Nieuws/District 4-nieuws

Wim van Grimbergen
Secretaris KNSA-District 4

 

 Agenda: pdf210307-Convocatie-DLV2021-District4-1apr-incl-bijlage.pdf

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen van de jaarvergadering 2020 (pdfzie bijlage)
 4. Ingekomen stukken.
 5. Mededelingen.
 6. Verslag secretaris (pdfzie bijlage)
 7. Verslagen DTC’s  (pdfzie bijlage)
 8. Bestuursbenoeming.
  • Aftredend herkiesbaar:
   DTC-HW: Rob Duijf, (niet herkiesbaar)
   DTC-GKG: Bernhard van Oosterbaan, (herkiesbaar)
  • Kandidaat:
   DTC-HW: Brigitte de Vries
  • Het bestuur stelt voor te benoemen: 
   DTC-HW: Brigitte de Vries
   DTC-GKG: Bernhard van Oosterbaan
  • Vacature: 
   Geen
  • Aftredend en herkiesbaar tijdens de ALV KNSA
   Voorzitter Eugenio van Berkom, herkiesbaar
   Het Districtsbestuur heeft het Dagelijks Bestuur van de KNSA verzocht om Eugenio van Berkom tijdens de ALV van de KNSA te herbenoemen voor de volgende zittingsperiode
  • Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 14 dagen voor de DLV kenbaar maken bij de voorzitter of secretaris van District 4, of via mail volg hiervoor deze link.  Zie ook Huishoudelijk reglement art 29,
 9. Financieel verslag 2020 / Activiteitenplan en begroting 2021  (pdfzie bijlage)
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

1.    Presentatie door directeur KNSA en werkorganisatie over het Meer Jaren Beleidsplan (te downloaden via de KNSA site www.knsa.nl).www.knsa.nl).

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4